Coaching en Mediation

Ondersteuning en bemiddeling bij problemen die de klant aangeeft.

Coaching

Meegaan naar instanties om tijdens lastige gesprekken ondersteuning te geven.

Helpen problemen op te lossen door mee te denken, te bemiddelen en namens de klant te handelen.

Mediation