Reiki Principes

Beoefenaars van Reiki trachten te leven naar een vijftal idealen. Deze komt men, op verschillende plekken, in verschillende bewoordingen tegen.

Om een zo volledig mogelijke indruk te geven van de bedoeling erachter, volgen hier een aantal versies:

1 Maak je, slechts vandaag, niet kwaad


2 Maak je, slechts vandaag, geen zorgen


3 Eer je ouders, leraren, ouderen en voorouders


4 Verdien je brood op een eerlijke manier


5 Toon dankbaarheid aan al wat leeft